Menu Close

Naziv projekta

Prihvati i kreni!

Cilj projekta

Projektne aktivnosti odnose se na osobe koje boluju od rizičnih oblika ponašanja (tjelesna neaktivnost i loše prehrambene navike), a sve u svrhu  podizanja svijesti svih građana na području RH kako bi to rezultiralo poboljšanjem zdravstvenog statusa građana Hrvatske.

Opis projekta

Danas je puno govori o zdravim stilovima života, koji najčešće uključuju kretanje, prehranu, ali se zaboravlja važnost osjećajnog dijela čovjeka, njegovog samodoživljavanja kroz dominantne emocije, te percepcija okoline. Ni najzdravija hrana konzumirana za vrijeme npr. ljutnje neće promijeniti puno na bolje kod pogotovo kroničnih pacijenata. Bježanje u “zdrave aktivnosti” su samo trenutno motivirajući za promjenu svog zdravstvenog stanja. Na prvom mjestu bi trebalo biti prihvaćanje svoje bolesti, zdravstvenog stanja kao svoje iskustvo, bez osjećaja krivnje i ljutnje, te kroz prihvaćanje prepoznati koje aktivnosti su dobre za pojedinu osobu.

Projektne aktivnosti u nerazvijenim područjima te određenim razvijenijim područjima odnose se na osobe koje boluju od rizičnih oblika ponašanja (tjelesna neaktivnost i loše prehrambene navike), a sve u svrhu podizanja svijesti svih građana na području RH kako bi to rezultiralo poboljšanjem zdravstvenog statusa građana Hrvatske. Provedbom projekata koji promoviraju zdravlje i prevenciju, podizat će se svijest svih građana o važnosti brige za vlastito zdravstveno stanje koje će dovesti do poboljšanja zdravstvenog statusa građana Hrvatske. Podizanje svijesti o važnosti zdravog života te prevencije bolesti, dovest će, u konačnici do većeg broja zdravije populacije svih životnih dobi, čime će se direktno utjecati i na opterećenje i troškove zdravstvenog sustava u cjelini.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta

468.568,50 HRK

Iznos koji financira EU

398.283,23 HRK

Vrijeme trajanje projekta

26.05.2022. - 26.08.2023.

Očekivani rezultati projekta

Održivost projekta povezana je s više projektnih aktivnosti te pomnom pripremom za postprojektno razdoblje koje će se multiplicirati na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Sama održivost je od iznimne važnosti za prijavitelja jer osigurava nastavak provedbe pomno planiranih aktivnosti koje ujedno i čine svrhu postojanja same udruge posebno kada je u pitanju zdravlje. Glavne stavke vezane za održivost projekta su osiguranje prepoznatljivosti udruge kao značajnog čimbenike u provedbi aktivnosti promocije zdravlja za širu populaciju. Prepoznatljivost se postiže putem elementa promidžba i vidljivost, od čega ističemo izradu specijalizirane internet stranice te reklame putem internet pretraživača i društvenih mreža koje će osigurati dobru pozicioniranost stranice na internet pretraživačima.

Moramo istaknuti i važnost prezentacije projekta udrugama koje se bave zaštitom zdravlja, a putem kojih će se pokušati pristupati pripadnicima ciljnih skupina. Suradnja sa srodnim udrugama je od iznimne važnosti za postprojektne aktivnosti te za prikupljanje financijskih sredstava u postprojektnom razdoblju. Upravo suradnja sa srodnim udrugama i vidljivost projekta osiguravaju multiplikaciju rezultata projektnih aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Dodano će se tijekom provedbe aktivnosti pripadnike ciljnih skupina pokušati u postprojektom razdoblju angažirati putem ugovora o radu, dijelu ili volonterskog rada kako bi nastavili pomagati na način kako se pomoglo njima.

Osim navedenih mjera održivosti u nastavku je prezentacija razvijenih mjera koje osiguravaju i omogućavaju financijsku i institucionalnu održivost projektnih aktivnosti. Razvijene mjere koje osiguravaju održivost odnose se na financiranje dijela programa od osoba pripadnika ciljnih skupina ili od osoba odgovornih za pripadnike ciljnih skupina, izrada mjera kojima su programi besplatni za one osobe koji iste nisu u mogućnosti plaćati, osiguranje suradnje s lokalnom zajednicom radi zajedničke provedbe programa, prikupljanje sredstava za izvođenje programa putem priredba, donacijskih večera, info pulteva i sl., prijava programa za financijsko sufinanciranje putem lokalnih i nacionalnih programa, pomno praćenje i dostupnih EU programa raspisanih u RH, prijava programa na razini EU, organizacija mogućnosti donacije od stranih državljana koji prepoznaju koristi ovog projekta putem internet stranice i drugih kanala, revidiranje mjere tijekom provedbe projekta.

Kontakt podaci

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Skip to content